gift_20090922_2

gift_20090922_1

獻給我的最愛!!! 

生日快樂!

Today on history:

  1. 2018:  當了爸爸的第一個生日
  2. 2015:  天然食材,OLIVERS & CO 橄欖油、香醋
  3. 2011:  [買物] THE DAY SPA 日本沙龍品牌 TDS - 好用的去角質洗臉商品
  4. 2011:  SPK,生日快樂
  5. 2010:  citysuper 輕鬆準備烤肉食材